Fr
bru pro

pmc

pmc

PMC пиктограма

хартия – картонени кутии

Градински отпадъци

Остатъчни отпадъци Остатъчни отпадъци

Хранителни отпадъци Хранителни отпадъци

безцветно стъкло
Цветно стъкло

 • Битови химикали и отпадъци

 • Битови химикали и отпадъци

 • Битови химикали и отпадъци

 • Битови химикали и отпадъци

 • Битови химикали и отпадъци

 • Битови химикали и отпадъци

 • Битови химикали и отпадъци

 • Битови химикали и отпадъци

 • Битови химикали и отпадъци

 • Битови химикали и отпадъци

 • Битови химикали и отпадъци

 • Битови химикали и отпадъци

 • Корозивно
 • Дразнещо/вредно
 • Опасно за околната среда
 • Запалимо
 • Дългосрочно опасно
 • Токсично
 • Корозивно
 • Дразнещо/вредно
 • Опасно за околната среда
 • Запалимо
 • Токсично
 • камион