Fr
bru pro

pmc

pmc

piktogram pmc

Papier – kartony

Odpady ogrodowe

Pozostałe odpady Pozostałe odpady

Odpady żywnościowe Odpady żywnościowe

Szkło bezbarwne
Szkło kolorowe

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkty i odpady chemii gospodarczej

 • Produkt żrący
 • Produkt drażniący / szkodliwy
 • Produkt niebezpieczny dla środowiska
 • Produkt łatwopalny
 • Długookresowe zagrożenie dla zdrowia
 • Substancja toksyczna
 • Produkt żrący
 • Produkt drażniący / szkodliwy
 • Produkt niebezpieczny dla środowiska
 • Produkt łatwopalny
 • Substancja toksyczna
 • pień