De operatoren van stedelijke netheid

Netheid is een zaak van ons allemaal

Ons welzijn in de stad hangt veel af van de netheid van de openbare ruimte. Terwijl vuil ander vuil aantrekt, dragen propere straten bij tot een gevoel van welbehagen en veiligheid.

Niet alleen de reinigingsactiviteiten van Net Brussel en van de gemeenten zorgen voor een propere en aangename stad. De gebruikers van de openbare ruimte (inwoners, pendelaars, toeristen, etc.) zijn hiervoor zeker zo belangrijk.

 

DE ENGAGEMENT ALS BURGER

De publieke ruimte respecteren, dat is de ander respecteren. Maak van eenvoudige acties een goede gewoonte om onze stad nog aangenamer te maken!

Eenvoudige gewoontes voor elke dag

Als u deze eenvoudige en dagelijkse gewoontes aanneemt, worden de acties van Net Brussel en de gemeenten efficiënter :

 • Bij het buitenzetten van uw zakken of containers, hou u aan de dagen en uren voor het buitenzetten van de zakken.
 • Reinig uw stoep (maak hem 's winters sneeuwvrij) en ruim op wat u hebt samengeveegd opdat de goten niet vol vuil liggen en de straatkolken niet verstopt raken.
 • Gooi uw afval niet op de openbare weg, naast de glasbollen of langs de openbare vuilnisbakken.
 • Klein afval : Gebruik de openbare vuilnisbakken of gooi het afval thuis weg.
 • Groot afval (grofvuil, bouwafval, etc.) : Doe een beroep op de diensten die u ter beschikking worden gesteld.

Er staan zware boetes op sluikstorten.

 • Gebruik de openbare vuilnisbakken alleen voor uw klein afval en niet voor uw huishoudelijk afval.
 • Zet uw glazen flessen, bokalen en flacons niet langs de glasbollen, zelfs niet als ze vol zijn (meer dan 560 locaties met glasbollen staan te uwer beschikking).
 • Gebruik de ruimten of de specifieke zakjes voor de uitwerpselen van uw huisdier.
 • Maak uw kinderen bewust van het belang van de openbare ruimte.

 

Hoe zijn de reinigingsopdrachten verdeeld ?

 • Net Brussel is verantwoordelijk voor de reiniging op gewestelijke en supra-gemeentelijke wegen (410 km).
 • De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de reiniging op gemeentelijke wegen (1.347 km). Net Brussel financiert en omkadert hun netheidsacties. Noot ! Enkele gemeenten vertrouwen op de menselijke en logistieke middelen van Net Brussel voor de reiniging van wegen of markten waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn.
 • De voetpaden en bermen van bewoonde of onbewoonde gebouwen dienen te worden onderhouden en schoon gehouden. Deze verplichtingen berust op :
  • de bewoner van het gedeelte dat gelegen is aan de straatkant op het niveau van het gelijkvloers, tenzij er een tegenestelde conventie is opgesteld tussen de eigenaar en huurders.
  • Indien de woning op de gelijkvloersonbewoond is, is het onderhoud de verantwoordelijkheid van de opeenvolgende bewoners van de hogere verdiepingen en dit volgens oplopende volgorde.
  • Indien het gebouw volledig leeg is, is het onderhoud de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Net Brussel stelt zijn knowhow ook ter beschikking van andere gewestelijke instellingen zoals de MIVB en Brussel Mobiliteit.