Herontwikkelingsplan

Herontwikkelingsplan van Net Brussel

"UP !", DAT KLINKT ALS EEN NIEUW ELAN, MET VEEL ENERGIE OM VOORUIT TE GAAN EN OM HET NOG BETER TE DOEN!!

Na het 30-jarig bestaan van het Agentschap is het herontwikkelingsplan van Net Brussel het vertrekpunt voor een heus vernieuwingsproject tot 2030.

Daarin worden de belangrijkste stappen beschreven die tegen 2023 moeten worden gezet en waarvan de noodzaak door drie audits en interne analyses is aangetoond.

Door zich te versterken kan het Agentschap nog beter inspelen op de klimaat-, milieu- en sociaal economische uitdagingen waarmee ons Gewest en onze planeet worden geconfronteerd.

Zoals elk ambitieus project heeft ook dit transversale plan gevolgen voor de organisatie in al haar dimensies, zoals de operationele kant, de interacties met de gemeenten en het beeld dat aan de maatschappij en de media wordt gegeven. 


Om het volledige herontwikkelingsplan in te kijken, klik hier

De belangrijkste doelen van dit plan zijn:

  • De verandering van het Agentschap voorbereiden om beter te antwoorden op de uitdagingen van de circulaire economie en de klimaattransitie;
  • Het Agentschap oriënteren naar meer kwaliteit, doelmatigheid en efficiëntie van zijn diensten;
  • De herstructurering van het Agentschap kaderen via een sturingsinstrument voor de gehele organisatie.