Information Officer (M/V/X)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen? Vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel. 
Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.  

Je uitdagingen

Je werkt bij de Pool Externe communicatie.

Als Information Officer is het jouw taak om het informatiebeheer te organiseren (inhoud, structuur, processen, governance, enz.) om het zo vloeiend en efficiënt mogelijk te maken. Je werkt ook aan de productie van nuttige inhoud op basis van deze informatie en je stelt een reeks documenten op, waaronder het jaarverslag van Net Brussel. Tot slot fungeer je als back-up van de woordvoerder en assisteer je hem waar nodig bij verschillende taken.

Hoofdtaken

 • Je verzamelt systematisch informatie, vat deze samen en geeft betekenis aan de informatie afkomstig van de verschillende diensten van Net Brussel, inclusief statistische gegevens, alsook van andere externe partners.
 • Je organiseert de concentratie en regelmatige verspreiding van informatie naar de verschillende interne en externe stakeholders.
 • Je presenteert regelmatig nuttige informatie op verschillende vergaderingen.
 • Je coördineert het werk voor de productie van een reeks documenten, waaronder de jaarverslagen, bepaalde brochures en andere nuttige documenten, en neemt het voortouw bij het schrijven ervan.
 • Je controleert de juistheid en relevantie van onze verschillende documenten en informatie op de website.
 • Je beantwoordt diverse vragen/informatievragen van:
  - het ministerieel kabinet
  - de diensten van Net Brussel, in het bijzonder de dienst Interne Communicatie
  - de pers
  - parlementsleden (naar aanleiding van parlementaire vragen)
  - vakbondsorganisaties,
  - enz.
 • Je wordt de back-up van de woordvoerder van Net Brussel.
 • Je assisteert de woordvoerder van Net Brussel.
 • Je helpt bij het opstellen van persberichten.
 • Je helpt bij het organiseren van persconferenties.
 • In het algemeen neem je deel aan diverse andere taken naargelang de behoeften.


Diploma

Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in Informatiemanagement, Communicatie, Journalistiek of gelijkgesteld.


Ervaring

Minimaal 3 jaar ervaring vereist in informatiemanagement of journalistiek.

Kennis

 • Met de digitale transitie van ons bedrijf en het openbaar ambt zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale content en tools te gebruiken en je bent bereid om je digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Je hebt zeer goede redactionele vaardigheden (copywriting).
 • Je hebt grondige kennis van informatiemanagement, journalistiek, je kunt statistieken lezen en begrijpen.
 • De kennis van de opdrachten en waarden van Net Brussel is een troef. 
 • Je kunt je duidelijk en begrijpelijk uitdrukken in het Nederlands en Frans, zowel schriftelijk als mondeling.


Gedragsvaardigheden

 • Je werkt goed in een team en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar de gebruikers of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, regelgeving en het milieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden. 
 • Je bent resultaatgericht en je bereikt doelstellingen.
 • Je analyseert en integreert de informatie afkomstig van verschillende bronnen.
 • Je definieert proactief doelstellingen, ondersteunt actieplannen en betrekt de juiste middelen binnen de beschikbare termijnen.
 • Je creëert en onderhoudt een netwerk van contacten.
 • Je deelt je kennis en expertise.
 • Je reageert efficiënt op stress en kritiek.

Aanbod

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenkomt met de weddeschaal van de graad van Attaché (rang 10.1). 
Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name : 
•    Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
•    Eindejaarspremie
•    Mogelijkheid van telewerk
•    Maaltijdcheques
•    Productiviteitspremie
•    Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
•    Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
•    MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
•    Tegemoetkoming voor apothekersonkosten
•    Tegemoetkoming voor diverse kosten (bijv. bril, tandprotheses,…) 
•    Tegemoetkoming voor een sport- of cultuurabonnement
 

Een loonsimulatie kan worden aangevraagd bij de Personeelsdienst van Net Brussel. 
Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.
 

Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van referentienummer 24-COM-14 naar het volgende adres Serge.Dom@arp-gan.be.                  

Net Brussel bevordert de diversiteit en moedigt mensen met een handicap aan om te solliciteren.