Diversity Manager (M/V/X)

Het bedrijf

Ben je gepassioneerd door de uitdagingen van de klimaattransitie, circulaire economie en transformatieprocessen, vervoeg dan ons team en neem deel aan het nieuwe elan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel. 

Want door zijn activiteiten van ophaling, reiniging en valorisatie van afvalstoffen-hulpbronnen speelt Net Brussel een centrale rol in de verbetering van ons leefklimaat en in de aanpak van de gezondheids-, milieu- en sociaal-economische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het Agentschap is een paragewestelijke instelling die onder het toezicht staat van de Voogdijminister van Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Het nieuwe transversale strategische plan, de multidisciplinariteit en de transversaliteit van problematieken die door het Agentschap worden beheerd - en de innovatie die zij vereisen - leiden ertoe dat het Agentschap geleidelijk overgaat tot een doelstellingenmanagement en een cultuur van projectbeheer.

Functie

Je gaat aan de sla in de cel “Diversiteit en Gelijke kansen”, in de dienst Human Resources, onder toezicht van je Teamleader, verantwoordelijke voor verschillende cellen in de dienst HR.

Uw activiteiten maken deel uit van algemene strategie van Net Brussel, UP!, en worden geïntegreerd in de doelstellingen van Human Resources. 

Als Diversity Manager help je de diversiteit binnen Net Brussel te bevorderen. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het algemene diversiteitsbeleid binnen onze organisatie, meer bepaald door het opstellen, uitvoeren en evalueren van het Diversiteitsactieplan. 

Je voornaamste taak bestaat erin om, om de twee jaar, een Diversiteitsactieplan voor Net Brussel op te stellen en uit te voeren. Daartoe analyseer je de situatie op het vlak van diversiteit binnen onze organisatie, identificeer je de uitdagingen en behoeften en bepaal je de projecten en acties die nodig zijn om de situatie te verbeteren. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering, follow-up en evaluatie van het Diversiteitsactieplan. Je coördineert ook de communicatie rond het plan. 

In dit verband:

 • werk je aan culturele veranderingen, waardoor inclusie en cohesie sleutelprincipes worden die zich vertalen in concrete acties;
 • bevorder je de diversiteit en het welzijn in het agentschap in lijn met de toekomstige strategie van de nieuwe mandaathoudster RH; 
 • coördineer je de diversiteitsopleidingen die worden aangeboden aan het agentschap-personeel en beheer je het budget en de overheidsopdrachten rond diversiteit; 
 • ben je het aanspreekpunt binnen onze organisatie voor diversiteitskwesties en vertegenwoordig je Net Brussel op verschillende vergaderingen over deze kwesties en op externe evenementen in verband met diversiteit en de strijd tegen discriminatie; 
 • breng je je expertise inzake alle aspecten van de diversiteitsuitdagingen naar alle afdelingen;
 • blaas je de Diversiteitscommissie van Net Brussel nieuw leven in en bied je permanente ondersteuning; 
 • blijf je op de hoogte van de evolutie van de wetgeving, materie en nieuwigheden inzake diversiteit en bestrijding van discriminatie op het werk.

Als Diversity Manager ben je ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het Gelijkekansenbeleid, in het bijzonder de acties die voortvloeien uit de verschillende gewestelijke Gelijkekansenplannen (LGBTQIA+-plan, antiracismeplan, handistreamingplan ...). Je ondersteunt de diensten bij hun inspanningen voor meer gelijkheid onder de begunstigden van onze diensten.

In dit verband :

 • coördineer je de uitvoering van de gewestelijke Gelijkekansenplannen voor Net Brussel; 
 • zorg je ervoor dat gelijke kansen geïntegreerd worden in de interne processen; 
 • zorg je ervoor dat de communicatie wordt aangepast aan de geïntegreerde aanpak van gelijke kansen bij Leefmilieu Brussel; 
 • vertegenwoordig je Leefmilieu Brussel in het Gewestelijk comité voor gelijke kansen en ben je het interne aanspreekpunt voor gelijke kansen

Diploma

Je beschikt over een Master (bij voorkeur in sociologie, psychologie, etnologie, antropologie,…).

Ervaring

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in ten minste 3 van de volgende 4 domeinen:

 • Diversiteit ;
 • Gelijke kansen en bestrijding van discriminatie;
 • Projectbeheer;
 • Change management.

Kennis

 • Je hebt een grondige kennis van het Brussels stadsweefsel. 
 • Je hebt een goede kennis van projectbeheer. 
 • Je hebt een goede kennis en een goed begrip van de wetgeving inzake diversiteit in het openbaar ambt. 
 • Je behandelt dossiers en neemt actief deel aan vergaderingen in de twee landstalen. 
 • Je kunt je zowel schriftelijk als mondeling gemakkelijk uitdrukken in het Nederlands en in het Frans.

Gedragsgerichte competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen. 
 • Je stelt proactief objectieven, tekent actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd. 
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit. 
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen. 
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden. 
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt. 
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s. 
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden. 
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu. 
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden. 
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

Net Brussel biedt je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, op basis van een loonpakket dat overeenstemt met het barema van de graad van attaché (rank 10.1).
Naast dit loonpakket zij er veel extralegale voordelen alsook tegemoetkomingen van de Sociale Dienst, met name: 

 • Betaald verlof (dubbel vakantiegeld) 
 • Eindejaarspremie 
 • Telewerk
 • Maaltijdcheques 
 • Productiviteitspremie 
 • Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel 
 • Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden) • MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten 
 • Tegemoetkoming in apothekerskosten 
 • Tegemoetkoming in verschillende kosten (bijv.: bril, tandprothesen, enz.) 
 • Tegemoetkoming in een sport- of cultureel abonnement 

Een loonsimulatie kan worden gevraagd aan de dienst Personeelsbeleid van Net Brussel.
Naast het loonaspect betekent werken bij Net Brussel ook deel uitmaken van een dynamisch team in een organisatie die zich elke dag inzet voor belangrijke maatschappelijke thema's, in een sleutelpositie met betrekking tot de Europese doelstellingen inzake afvalbeheer. De directie legt de nadruk op een aangename werkplek die het welzijn bevordert, met de mogelijkheid tot telewerken.

 

Hoe solliciteren ? 
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Serge Dom, Aanwervingen, met vermelding van de referentie “Diversity Manager /RH-23-ATT-001” per e-mail: serge.dom@arp-gan.be

 

Uiterste datum om te solliciteren: 09/10/2023

Net Brussel promoot de diversiteit en moedigt personen met een beperking aan om te solliciteren.