Project HECTOR

26/11/2020

Het Agentschap heeft zich als partner ingeschreven in het project HECTOR. Kick-off van het project staat gepland in januari 2019. Het project heeft een looptijd van 4 jaar.

Het project HECTOR betreft de uitrol en test van 7 ophaalwagens op waterstof-brandstofcel in 7  proefsites in Noordwest-Europa:

 • Aberdeen (Schotland)
 • Groningen (Nederland)
 • Arnhem (Nederland)
 • Duisburg (Duitsland)
 • Herten (Duitsland)
 • Touraine Vallée de l’Indre (Frankrijk)
 • Bruxelles (België)

Doelstelling van het project HECTOR is aantonen dat vrachtwagens op waterstof-brandstofcel een efficiënte oplossing zijn om de uitstoot van wegvervoer in het Noordwest-Europa te verminderen.

De 7 proefsites zullen een ruime waaier aan operationele contexten bestrijken. Zo zullen sommige vrachtwagens worden gebruikt in stadscentra en andere in meer landelijke gebieden.

Het project zal de voertuigen in normale werkingsomstandigheden testen. De vrachtwagens zullen de bestaande bevoorradingsinfrastructuur voor waterstof gebruiken en, wanneer mogelijk, zullen de proefsites groene waterstof gebruiken om de vrachtwagens aan te drijven, om zo de uitstoot maximaal te beperken.

De vrachtwagen besteld door het Agentschap zou in het 2de trimester 2021 operationeel moeten zijn.

 

Meer lezen

Ophalingen in zakken verstoord

16/10/2020

Door een stakingsbeweging van het omkaderingspersoneel op vrijdag 16 oktober konden de ophaalploegen een deel van hun rondes niet uitvoeren.

De betroffen gemeenten zijn:

Witte zakken:

 • Anderlecht: 85% van de witte zakken zijn opgehaald
 • Berchem: 45% van de witte zakken zijn opgehaald
 • Evere: 50% van de witte zakken zijn opgehaald
 • Ganshoren: 70% van de witte zakken zijn opgehaald
 • Haren: 20% van de witte zakken zijn opgehaald
 • Jette: 40% van de witte zakken zijn opgehaald
 • Koekelberg: 65% van de witte zakken zijn opgehaald
 • Molenbeek: 60% van de witte zakken zijn opgehaald
 • Sint-Lambrechts-Woluwe: 50% van de witte zakken zijn opgehaald
 • Sint-Pieters-Woluwe: 30% van de witte zakken zijn opgehaald

Gele zakken:

 • Anderlecht: 95% van de gele zakken zijn opgehaald
 • Berchem: 45% van de gele zakken zijn opgehaald
 • Evere: 45% van de gele zakken zijn opgehaald
 • Ganshoren: 98% van de gele zakken zijn opgehaald
 • Haren: 90% van de gele zakken zijn opgehaald
 • Jette: 90% van de gele zakken zijn opgehaald
 • Koekelberg: 90% van de gele zakken zijn opgehaald
 • Molenbeek: 85% van de gele zakken zijn opgehaald
 • Sint-Lambrechts-Woluwe: 50% van de gele zakken zijn opgehaald
 • Sint-Pieters-Woluwe: 50% van de gele zakken zijn opgehaald

Groene en oranje zakken:

De ophalingen van deze zakken zouden deze namiddag eveneens kunnen verstoord zijn.

De betroffen gemeenten zijn: Anderlecht, Berchem, Evere, Haren en Molenbeek.

De inwoners van wie de zakken niet zijn opgehaald, wordt gevraagd om, in de mate van het mogelijke, hun zakken binnen te halen tot de volgende ophaling:

 • Witte zakken: dinsdag 20 oktober.
 • Gele zakken: vrijdag 23 oktober.

Groene en oranje zakken: vrijdag 23 oktober.

Er zullen inhaalophalingen worden georganiseerd volgens de beschikbare middelen.

Ophalingen in containers

De ophalingen in containers zijn deels geïmpacteerd door deze stakingsbeweging; de klanten zullen worden opgehaald tijdens de volgende ophaalbeurt.

Grofvuilophalingen aan huis

De helft van de ploegen verzekeren de opdrachten bij de inwoners die een afspraak hebben vastgelegd voor vrijdag 16 oktober.

Recypark

Alle gewestelijke Recypark zijn open en werken de hele dag normaal.

 

 

PROXY CHIMIK

De inzamelpunten van deze vrijdagnamiddag worden normaal verzekerd.

Zich bewust van de moeilijkheden die de inwoners van sommige wijken ondervinden, vraagt de Algemene directie van Net Brussel de inwoners om haar verontschuldigingen te aanvaarden voor deze verstoringen buiten haar wil.

Meer lezen

Het Bike Project

26/08/2020

Het fietsgebruik groeit sterk in Brussel: de laatste tien jaar zijn de verplaatsingen per fiets in onze hoofdstad meer dan verdrievoudigd! Deze positieve tendens kan worden toegeschreven aan de geleidelijke verbetering van de fietsstructuur in de hoofdstad, maar eveneens aan een reeks projecten die zijn opgezet door de Brusselse overheidsinstellingen.

Zo is er het « Bike Project ». Dit initiatief wordt georganiseerd door Pro Velo en gefinancierd door Leefmilieu Brussel. Elk jaar begeleidt het een tiental organisaties om er de actieve mobiliteit te promoten, wat past in het kader van de wil van het Brussels Gewest om de alternatieven voor de auto te stimuleren voor het welzijn van de gebruikers/gebruiksters en de kalmte in het Gewest in het algemeen.

Dit project geeft een geïndividualiseerde begeleiding gedurende 8 maanden aan verschillende ondernemingen en bevat meerdere dimensies. Enerzijds begeleidt het de mobiliteitsmanagers in het uitwerken en doorvoeren van een ondersteuningsplan voor het fietsgebruik (diagnose, installatie van infrastructuur en invoering van ondersteuningsmaatregelen, balans, etc.), voordat het de personeelsleden aanmoedigt om de fiets te nemen, via opleidingen en de terbeschikkingstelling van fietsen gedurende twee weken.

Sinds 2013 zijn tien laureaten per jaar of meer dan 60 bedrijven ondersteund door dit project, waardoor meer dan 27.500 personeelsleden zijn bereikt. En het werkt! Een evaluatie bij de deelnemers na afloop van het project toont aan dat 84% van hen na de test verder de fiets wensen te nemen!

Deze week is aan 25 arbeiders van het Agentschap Net Brussel een twintigtal fietsen uitgeleend (klassieke en elektrische fietsen, plooifietsen en zelfs bakfietsen) in het kader van het Bike Project. De fietsen zullen gedurende twee weken ter beschikking worden gesteld zodat zoveel mogelijk deelnemers aan het project deze verschillende mobiliteitsoplossingen kunnen ontdekken. Er is eveneens een video gemaakt, om dit project intern te promoten en het werkliedenpersoneel aan te zetten om de fiets te nemen.  

« In Brussel zouden veel trajecten « woonplaats – werk » met de fiets kunnen worden gedaan. Door dat nodige duwtje te geven aan de bedrijven en hun personeelsleden om deze eerste stap te zetten in de richting van een actieve mobiliteit, speelt Bike Project een sleutelrol voor een minder vervuilde stad, die aangenamer is voor al zijn inwoners/inwoonsters » verheugde zich de Minister voor Leefmilieu Alain Maron.  

« Het Agentschap Net Brussel wil zijn personeel, zowel administratieven als werklieden, aanmoedigen om de actieve mobiliteit te gebruiken voor zijn woonplaats-werkverplaatsingen. Samenwerken met Pro Velo is een mooie manier om deze verschillende typen fietsen te testen opdat ons personeel kan kiezen welke hem het beste past. We hopen dat deze test de twijfelaars over de streep trekt en zij die iets meer terughoudend zijn, stimuleert » aldus Vincent Jumeau, directeur van het Agentschap Net Brussel.  

« Pro Velo is een referentieactor in de begeleiding van de organisaties om hen te helpen om het fietsgebruik intern op te zetten. Een van de sleuteletappes hiertoe is de personeelsleden op de fiets krijgen. Dat doen we in het kader van het Bike Project, waarvoor we het Agentschap Net Brussel begeleiden » verklaarde Martin Stock, Projectverantwoordelijke bij Pro Velo.

Meer lezen

Verplichting om de bioafbreekbare zakken te gebruiken

08/06/2020

Vanaf maandag 8 juni 2020 worden alleen nog de reglementaire zakken opgehaald

Net Brussel stelt een significante stijging van niet-reglementaire groene zakken vast die aan de tuinafvalophaling worden aangeboden. Het gaat voornamelijk om het oude gewestelijke model van zakken. Deze plastic zakken zijn niet meer reglementair sinds 1 januari 2018. Brusselaars die er nog liggen hebben, wordt gevraagd om ze leeg in de witte zak te gooien. Ze worden niet omgewisseld noch terugbetaald.

De plastic zakken kunnen niet worden gecomposteerd door Brussel-Compost, het gewestelijk composteercentrum.

Vanaf mandaag 8 juni 2020 zullen de ploegen van Net Brussel nog alleen de reglementaire bioafbreekbare zakken ophalen.

Hoe de niet-reglementaire zakken herkennen?

 • hetzij bevatten ze niet het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noch      dat van Net Brussel;
 • hetzij zijn ze in plastic en dus niet bioafbreekbaar;
 • hetzij bedraagt hun inhoud meer dan 60 l.

Deze criteria kunnen ook gecumuleerd aanwezig zijn.

De reglementaire bioafbreekbare zakken (60 l), per rol van tien zakken, zijn beschikbaar in de supermarkten, doe-het-zelfzaken, tuincentra en in sommige kleinhandelszaken.
Net Brussel vestigt de aandacht van de Brusselaars erop dat de vroegere niet-reglementaire zakken nog altijd op bepaalde markten zouden worden verkocht. Deze zakken worden niet meer opgehaald, het heeft dus geen zin om ze te kopen.

Gebruikstips:

Deze zakken zijn bio-afbreekbaar en om te vermijden dat de zakken al vergaan voordat ze aan de ophaling wordt aangeboden, dienen enkele eenvoudige regels te worden nageleefd.

Deze regels zijn:

 1. Bewaar de zak op een droge en koele plaats. Laat hem dus niet in de volle zon staan om fermentatie van het gras te vermijden en om de ontbinding van de zak niet te versnellen.
 2. Laat een goede luchtcirculatie rond de zak. Zet, in afwachting van de ophaling door onze ophaalwagens, de zak liefst niet op een vochtige ondergrond.
 3. Beperk de vulling van de zak tot maximaal 2 weken.
 4. Het maximumgewicht van de zak is 15 kg, net zoals bij de blauwe, gele, oranje en witte zakken.

Net Brussel herinnert eraan dat takken alleen samengebonden aan de ophaling mogen worden aangeboden.

Historiek

De Gewestregering heeft besloten om de plastic groene zakken niet meer toe te laten vanaf 1 januari 2018. Dit besluit is geakteerd in de milieuvergunning van Brussel-Compost, het gewestelijk centrum voor verwerking van tuinafval.

Vandaag brengt de grote hoeveelheid niet-bioafbreekbare groene zakken aangeboden aan de ophaling onze milieuvergunning en dus de recyclage van het tuinafval van de Brusselaars in gevaar.

Meer lezen
Partager sur Facebook Partager sur Facebook Partager sur LinkedIn Partager sur LinkedIn
Back to top